Przetarg rozstrzygnięty, a pieniędzy nie ma – dalszy ciąg sprawy drogi w Brynicy

Dwa tygodnie temu pisałem o zaskakującej decyzji radnych w sprawie pieniędzy na remont drogi Brynica – Ukraina. Postanowili oni zagłosować przeciwko. Teraz okazało się, że kilka dni przed sesją rozstrzygnięty został przetarg na remont tej drogi!

Po raz kolejny oddaję głos w tej sprawie osobie najlepiej zorientowanej w temacie – radnemu z Brynicy, Andrzejowi Borowskiemu (przy okazji – przypominam, że blog jest otwarty dla wszystkich radnych, wystarczy kontakt mailowy).

Oto stanowisko Andrzeja Borowskiego:

Brynica, dn. 03.06.2016 r.
Andrzej Borowski
Radny Gminy Piekoszów

Oficjalne Stanowisko Radnego Gminy Piekoszów
w sprawie: „REMONT DROGI BRYNICA – UKRAINA DZ. NR: 921; 961 DŁ. 593 MB”

Szanowni Państwo,

Rada Gminy w Piekoszowie 23.05.2016 r. na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez Wójta Gminy Piekoszów celem zatwierdzenia proponowanych zmian do budżetu Gminy Piekoszów na 2016 r. klub radnych „porozumienie” sentymentalnie nazywany przeze mnie „drużyną” na wniosek Radnego Aleksandra Sieradzana postanowili odrzucić projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 263.781,00 zł. na „Remont drogi Brynica – Ukraina”, gdyż jak stwierdzono jest to kwota zbyt duża jak na Brynicę. Co do powyższych wydarzeń wyraziłem już swoje stanowisko na łamach lokalnego portalu informacyjnego Blog Piekoszów w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować autorowi portalu za opublikowanie mojego stanowiska. Idąc dalej chciałbym zauważyć, że urzędnicy Pana Wójta zapomnieli wspomnieć Radzie Gminy, że w dniu 19.05.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu na „Remont drogi Brynica – Ukraina”. Na 4 oferentów zwyciężyła firma „Fart”, która przedstawiła najtańszą ofertę na kwotę 90.539,87 zł. z terminem realizacji inwestycji do 30.11.2016 r. Zdziwił mnie fakt ogłoszenia przetargu bez zabezpieczenia środków w budżecie gminy na tę inwestycje.
Na komisji wspólnej Rady Gminy w Piekoszowie, która odbyła się 31.05.2016 r. złożyłem kolejny wniosek w kwestii inwestycji w Brynicy, który został zaakceptowany przez komisję wspólną większością głosów. Ponad to miałem okazję porozmawiać z Radnymi, którzy po uzyskaniu wiedzy o wyniku przetargu ze zdziwienia przecierali oczy i poinformowali mnie że gdyby mieli tę wiedzę 23.05.2016 r. to wynik głosowania mógł pójść w innym kierunku.
Dzień po komisji wspólnej tj. 01.06.2016 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w Piekoszowie w trakcie, której będąc przekonany, że na komisji Radni otrzymali już pełną wiedzę na temat inwestycji pt.: „Remont drogi Brynica-Ukraina” i znając ich stanowisko postanowiłem ponownie złożyć wniosek o zabezpieczenie środków w celu realizacji inwestycji w Brynicy. W trakcie sesji złożyłem po raz drugi wniosek o zabezpieczenie środków na „Remont drogi Brynica – Ukraina”. Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek wstał i powiedział, że istnieje zagrożenie, że mieszkańcy Brynicy zamieszkali przy drodze NR: 921; 961 nie wyrażą zgody na odsunięcie się z płotami w trakcie prac budowlanych. Po słowach Pana Wójta Rada Gminy postanowiła głosami „drużyny” ponownie nie zabezpieczyć środków w budżecie na „Remont drogi Brynica – Ukraina”.
Natychmiast po sesji postanowiłem u źródła potwierdzić słowa Pana Wójta i dnia 02.06.2016 r. odwiedziłem osobiście wszystkie posesje z płotami przy drogach planowanych do remontu w Brynicy. Co więcej poprosiłem mieszkańców o podpisanie oświadczeń w których deklarują gotowość
do odsunięcia się ze swoimi ogrodzeniami tam gdzie taka konieczność zajdzie. Po zebraniu wszystkich oświadczeń okazało się że Pan Wójt mija się z prawdą i nie wiem skąd czerpie wiedzę, którą podzielił się na sesji Rady Gminy w dniu 01.06.2016 r. W trakcie zbierania oświadczeń od mieszkańców dowiedziałem się o sytuacji, która bardzo mnie zasmuciła. Okazało się że Pani Sołtys mojej miejscowości wraz z jedną z mieszkanek zbierały podpisy w sprawie „Remontu drogi Brynica – Ukraina” o czym mnie nie poinformowały.
W dniu 03.06.2016 r. udałem się na Komisariat Policji w Chęcinach
w celu zawiadomienia o dokonaniu na szkodę mieszkańców Gminy Piekoszów przestępstwa. Następnie udałem się do Urzędu Gminy w celu złożenia tegoż zawiadomienia do Biura Urzędu Gminy oraz Biura Rady Gminy w Piekoszowie. Składając pismo zauważyłem, że w UG pojawiła się liczna grupa mieszkańców Brynicy. Wzbudziło to moje zaciekawienie więc zapytałem w jakiej sprawie mieszkańcy tak licznie pojawili się w Urzędzie Gminy. Jeden z mieszkańców w dosyć agresywny sposób odpowiedział mi „To Pan jest Radnym i nie wie i to Pan nas powinien poinformować o tym spotkaniu”. W tym momencie do biura rady wszedł Pan Wójt, któremu zadałem pytanie „Dlaczego nic nie wiem o tym spotkaniu i dlaczego nie zostałem na nie zaproszony jako Radny i Mieszkaniec Brynicy”. Pan Wójt odpowiedział mi że „Ja chciałem spotkać się z mieszkańcami a nie z Panem Radnym jak bym chciał się z Panem spotkać to bym Pana zaprosił”. Nadmieniam, iż w spotkaniu wzięła udział Pani Sołtys Brynicy wspólnie z Panią z którą chodziła i zbierała podpisy. Jak się Państwo łatwo może domyśleć po wyproszeniu mnie z Biura Rady Gminy, postanowiłem
na korytarzu poczekać by od wychodzących z zebrania dowiedzieć się czegokolwiek. Nagle pojawił się Radny Gminy Piekoszów Pan Aleksander Sieradzan, który wszedł do Biura Rady i do końca brał udział w zebraniu. Po zebraniu udało mi się dowiedzieć, że Pan Wójt obiecał, że ma pieniądze na tę inwestycję a Pan Radny Sieradzan zapewnił mieszkańców, że przekona Radę Gminy by tym razem przeznaczyła środki na „Remont drogi Brynica – Ukraina”. Na spotkaniu poinformowano mieszkańców, że jest ryzyko, że część mieszkańców może nie wyrazić zgody na cofnięcie się z płotami ale na szczęście mieszkańcy poinformowali Pana Wójta, że w dniu wczorajszy Pan Radny Andrzej Borowski już rozmawiał z nami i zebrał stosowne oświadczenia w tej sprawie na co urzędnicy poinformowali mieszkańców, że „musi być specjalny druk”. Szanowni Państwo zostawiam całą tę historią bez komentarza a raczej mam nadzieję, że po przeczytaniu mojego stanowiska i zapoznaniu się z tymi wszystkimi faktami sami Państwo wyrobicie swoje zdanie w tej sprawie. Osobiście cieszę się że zgodnie z zapewnieniami Pana Wójta i Radnego Aleksandra Sieradzana inwestycja w postaci „Remontu drogi Brynica – Ukraina” będzie zrealizowana z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Brynicy.

Komentarze

 1. Napisane przez: Pawel Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: realistka

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

 2. Napisane przez: xxx

  Odpowiedz

 3. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

 4. Napisane przez: realistka

  Odpowiedz

 5. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 6. Napisane przez: Mieszkanka

  Odpowiedz

 7. Napisane przez: Aidi

  Odpowiedz

  • Napisane przez: 40 leci PRL

   Odpowiedz

 8. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 9. Napisane przez: realistka

  Odpowiedz

 10. Napisane przez: Gal Anonim

  Odpowiedz

 11. Napisane przez: Mietek

  Odpowiedz

 12. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 13. Napisane przez: RRR

  Odpowiedz

 14. Napisane przez: POd

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

       • Napisane przez: ZZ

        Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

      • Napisane przez: lukasz

       Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

        • Napisane przez: lukasz

         Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

 15. Napisane przez: Izydor

  Odpowiedz

 16. Napisane przez: adoks33

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Olo

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Anonim

   Odpowiedz

   • Napisane przez: PB

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Anonim

    Odpowiedz

 17. Napisane przez: Gal Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 18. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 19. Napisane przez: realistka

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 20. Napisane przez: zainteresowana

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Anonim

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

 21. Napisane przez: adoks33

  Odpowiedz

 22. Napisane przez: realistka

  Odpowiedz

 23. Napisane przez: Gal Anonim

  Odpowiedz

 24. Napisane przez: zaniepokojona

  Odpowiedz

 25. Napisane przez: adoks33

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

 26. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 27. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 28. Napisane przez: realistka

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Rob

   Odpowiedz

 29. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 30. Napisane przez: góral niskopienny

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Izydor

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 31. Napisane przez: adoks33

  Odpowiedz

 32. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Rob

   Odpowiedz

 33. Napisane przez: czerepah

  Odpowiedz

 34. Napisane przez: kronikasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 35. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Izydor

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

 36. Napisane przez: lukasz

  Odpowiedz

 37. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 38. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 39. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Marek

    Odpowiedz

 40. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 41. Napisane przez: saskya

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Rob

    Odpowiedz

    • Napisane przez: PB

     Odpowiedz

 42. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 43. Odpowiedz

 44. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: ZZ

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: ZZ

       Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

        • Napisane przez: Anonim

         Odpowiedz

 45. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 46. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 47. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 48. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 49. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 50. Napisane przez: Roib

  Odpowiedz

 51. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 52. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 53. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

 54. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: lukasz

   Odpowiedz

 55. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 56. Napisane przez: Marek

  Odpowiedz

  • Napisane przez: lukasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: PB

    Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

 57. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 58. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 59. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 60. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

 61. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

 62. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 63. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Rob

   Odpowiedz

 64. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

 65. Napisane przez: Marek

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

 66. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 67. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: saskya

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: saskya

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: saskya

       Odpowiedz

       • Napisane przez: ZZ

        Odpowiedz

        • Napisane przez: saskya

         Odpowiedz

         • Napisane przez: ZZ

          Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

 68. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 69. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 70. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

 71. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 72. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 73. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

 74. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 75. Napisane przez: ZZ

  Odpowiedz

 76. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>