Sesja rady gminy 29 września 2016

Wrześniowa sesja zapowiada się bardzo ciekawe – w programie m.in. dyskusja o działalności Zakładu Usług Komunalnych, ośrodka zdrowia i straży pożarnej.

Sesja odbędzie się w czwartek 29 września 2016 w BCK. Początek o godzinie. 9.00

Program sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Gminy Piekoszów.
 4. Informacja Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.
 6. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego.
 7. Informacja dotycząca funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja dotycząca funkcjonowania Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  w Piekoszowie.
 9. Informacja dotycząca funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie.
 10. Informacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.
 11. Debata w sprawie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2016-2030,
  3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów,
  4) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów,
  5) utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  6) określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI” dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Listu Gratulacyjnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  7) określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Piekoszów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  8) ustalenia regulaminu Piekoszowskiego Międzyszkolnego Konkursu Edukacyjnego „KUŹNIA TALENTÓW”,
  9) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych gminy Piekoszów,
  10) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
  11) wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 0484T,
  12) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów,
  13) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2016-2020.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: UG Piekoszów)

Komentarze

 1. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

   • Napisane przez: kronikasz

    Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Marek

    Odpowiedz

    • Napisane przez: PB

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Marek

      Odpowiedz

      • Napisane przez: czerepah

       Odpowiedz

       • Napisane przez: czerepah

        Odpowiedz

       • Napisane przez: Marek

        Odpowiedz

        • Napisane przez: ZZ

         Odpowiedz

        • Napisane przez: Paweł Arabasz

         Odpowiedz

        • Napisane przez: Paweł Arabasz

         Odpowiedz

        • Napisane przez: ZZ

         Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

      • Napisane przez: Marek

       Odpowiedz

       • Napisane przez: czerepah

        Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

       • Napisane przez: Anonim

        Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

      • Napisane przez: lukasz

       Odpowiedz

       • Napisane przez: czerepah

        Odpowiedz

        • Napisane przez: Paweł Arabasz

         Odpowiedz

      • Napisane przez: lukasz

       Odpowiedz

      • Napisane przez: czerepah

       Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

       • Napisane przez: ZZ

        Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: czerepah

      Odpowiedz

      • Napisane przez: ZZ

       Odpowiedz

       • Napisane przez: czerepah

        Odpowiedz

        • Napisane przez: ZZ

         Odpowiedz

         • Napisane przez: czerepah

          Odpowiedz

          • Napisane przez: Paweł Arabasz

          • Napisane przez: Paweł Arabasz

          • Napisane przez: ZZ

         • Napisane przez: Izydor

          Odpowiedz

          • Napisane przez: czerepah

          • Napisane przez: ZZ

       • Napisane przez: Izydor

        Odpowiedz

        • Napisane przez: Paweł Arabasz

         Odpowiedz

        • Napisane przez: czerepah

         Odpowiedz

         • Napisane przez: PB

          Odpowiedz

          • Napisane przez: czerepah

          • Napisane przez: PB

          • Napisane przez: Izydor

          • Napisane przez: PB

          • Napisane przez: lukasz

          • Napisane przez: PB

          • Napisane przez: lukasz

          • Napisane przez: Marek

         • Napisane przez: Marek

          Odpowiedz

          • Napisane przez: czerepah

        • Napisane przez: lukasz

         Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

 2. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: lukasz

   Odpowiedz

 3. Napisane przez: WZ

  Odpowiedz

  • Napisane przez: nieśmiała

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: kronikasz

    Odpowiedz

 4. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: saskya

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Izydor

    Odpowiedz

    • Napisane przez: saskya

     Odpowiedz

    • Napisane przez: czerepah

     Odpowiedz

    • Napisane przez: czerepah

     Odpowiedz

    • Napisane przez: czerepah

     Odpowiedz

     • Napisane przez: PB

      Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Izydor

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

 5. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

  • Napisane przez: kronikasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

 6. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: lukasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Marek

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

   • Napisane przez: czerepah

    Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Marek

      Odpowiedz

      • Napisane przez: czerepah

       Odpowiedz

       • Napisane przez: Marek

        Odpowiedz

        • Napisane przez: czerepah

         Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

 7. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 8. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

 9. Napisane przez: Roks

  Odpowiedz

 10. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Anonim

   Odpowiedz

 11. Napisane przez: kronikasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Anonim

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

   • Napisane przez: Michal

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

     • Napisane przez: Michal

      Odpowiedz

     • Napisane przez: Izydor

      Odpowiedz

     • Napisane przez: Izydor

      Odpowiedz

     • Napisane przez: Izydor

      Odpowiedz

 12. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 13. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Anonim

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

 14. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Michal

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: ZZ

     Odpowiedz

 15. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Izydor

   Odpowiedz

 16. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Anonim

    Odpowiedz

   • Napisane przez: Izydor

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Marek

     Odpowiedz

    • Napisane przez: Marek

     Odpowiedz

   • Napisane przez: Izydor

    Odpowiedz

   • Napisane przez: kronikasz

    Odpowiedz

 17. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

 18. Napisane przez: lukasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>