Sesja Rady Gminy 30 listopada 2016

W środę 30 listopada 2016 o godz. 900 w Bibliotece Centrum Kultury przy ul. Częstochowskiej 66 w Piekoszowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy. W programie m.in. głosowanie nad wysokością podatków od nieruchomości na przyszły rok.

Pełny program sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Piekoszów.
 4. Informacja Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2016-2023 – pobierz (pdf), Załącznik (doc)
  2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów – pobierz (pdf),
  3) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych gminy Piekoszów – pobierz (pdf), załącznik (pdf),
  4) nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie – pobierz (pdf),
  5) zmiany Statutu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie – pobierz (pdf),
  6) zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Piekoszowie – pobierz (pdf),
  7) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, – pobierz(pdf)
  8) utworzenia sołectwa Wincentów – Zręby – pobierz (pdf),
  9) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” – pobierz (pdf),
  10) uchylenia uchwały Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie – pobierz (pdf),
  11) określenia stawek podatku od nieruchomości – pobierz (pdf),
  12) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok – pobierz (pdf),
  13 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2016-2030 – pobierz (pdf),
  14) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego – pobierz (pdf),
  15) rozpatrzenia skargi Pana P. W. i Pana P. W. zam. Piekoszów na działalność Wójta Gminy Piekoszów – pobierz (pdf),
  16) zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Piekoszów – pobierz (pdf).
 7. Przedstawienie i przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piekoszów z kontroli funkcjonowania i realizacji wydatków w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku”.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: BIP UG Piekoszów)

19
Dodaj komentarz

avatar
10 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
MieszkaniecPBMarekxyz Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Marek
Gość
Marek

Program sesji jest przykładem stosowania chwytów socjotechnicznych w polityce nawet lokalnej na szczeblu gminy.Zaserwowano duży zestaw uchwał /a szczególnie uchwała dotycząca zmian budżetowych/ i to wszystko do jednego worka.Samo przeczytanie jest czasochłonne a gdzie analiza.Mam wątpliwości czy wszyscy radni będą wiedzieć za czym głosują.Pobieżnie naliczyłem 8 ustaw które trzeba znać by dyskutować i głosować.Przy tak obszernej tematyce mam prośbę do radnych nie zapominajcie o częstych i długich przerwach tak jak było dotychczas. Pragnę sklecić parę zdań dot. pkt .14 i ZUK-u i to wcale nie jest obsesja.Na stronie UG przeczytałem uzasadnienie do projektu tej uchwały .Podjęcie tej uchwały uzasadnia sie… Czytaj więcej »

Rob
Gość
Rob

Jelcz 004 oryginalnie pojazd gaśniczy wodno-pianowy prawdopodobnie został przerobiony na pługo-piaskarkę i był już wykorzystywany w ZUK wcześniej. (Info od urzędnika z Gminy). Tylko na jakiej podstawie? I czy zgodnie ze „statutowymi” obowiązkami ZUK?

Marek
Gość
Marek

Ten samochód prawdopodobnie jest z początku lat 70-tych.Nadaje się do muzeum albo na „żyletki”a nie do ZUKu by generować koszty.

Rob
Gość
Rob

Nie wiem jak to jest z tym sprzątaniem ulic i placów oraz parkingów w „mieście” Piekoszów” (za Uzasadnienie do uchwały) ani odśnieżaniem bo gdy zapytałem prezesa Wijasa o statut otrzymałem odpowiedź: „Odnosząc się do Pana prośby w sprawie udostępnienia treści statutu ZUK w Piekoszowie informuję że wszystkie wymagane prawem dokumenty związane z powołaniem jak i funkcjonowaniem Spółki zostały złożone do Sądu Rejonowego w Kielcach. Spółka na ich podstawie została zarejestrowana. Zakres objęty informacją publiczną jest ogólnodostępny na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego.” W KRS natomiast znalazłem co następuje: Poz. 371809. „ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEKOSZOWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS… Czytaj więcej »

Rob
Gość
Rob

W PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) działalność jaka jest uzasadnieniem przekazania pojazdów ma numerację:
81.29 Pozostałe sprzątanie
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
Podklasa ta obejmuje m.in. : zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków

niestety wśród zgłoszonych w KRS dla ZUK taka nie występuje.
Proszę osoby kompetentne z UG o wyjaśnienie na forum zaistniałej sytuacji. Ja mogę być w błędzie więc proszę o wyjaśnienia.

Rob
Gość
Rob

Dalsze poszukiwania przyniosły skutek.
Działalność polegającą na sprzątaniu nr PKD 81.29.Z wykreślono w KRS zmianą: 2015-05-19 – MSiG 95/2015 (4726) – Poz. 104341 czyli w maju zeszłego roku. Ciekawe na jakiej podstawie ZUK uprzątał ulice, place i parkingi oraz odśnieżał „miasto” Piekoszów w zimie 2015/2016 oraz zamierza to robić teraz ? – czynności które są uzasadnieniem do przekazania majątku ZUKowi przez Gmine.

Mietek
Gość
Mietek

I podatki do góry do jednej kieszeni 500+ z drugiej kieszeni wyjęte 800 zł tak to działa poprostu Pis kupił wasze głosy a teraz podatki do góry . Ułatwienia do życia i biznesu. Polskie Bagno .

Rob
Gość
Rob

Które podatki do góry? Na pewno nie te które ustaliła Gmina a projekt będzie głosowany na Radzie jutro (tj. 30 listopada). Stawki dot. większości mieszkańców tzn za budynki mieszkalne pozostają bez zmian czyli 40 gr za mkw. Inne ulegają zmianie ale ogólnie MALEJĄ po kilka groszy. Najwięcej maleje stawka od mieszkalnych zajętych na działalność w całości lub części z 22.82 zł (obowiązujących obecnie a uchwalonych w 2015) na proponowane 22.66zł (paragraf 1 pkt.2 ppkt b projektu uchwały). Inne stawki i przyczyna ich zmniejszenia opisana jest w uzasadnieniu do projektu uchwały. Daleki, ale to bardzo daleki jestem od bronienia PiS-u ale… Czytaj więcej »

xyz
Gość
xyz

skąd takie wiadomości czy one są prawdziwe ?

Anonimowo
Gość
Anonimowo

Jakieś wieści z sesji, bo program był bogaty.

Marek
Gość

Nie byłem na tej sesji ale posiadam informacje ogólnikowe i nie sprawdzone.Sesja zakończyła się przed godz. 19.Dla nas najważniejsze to podatki i tak na pewno nie wzrosły a wręcz przeciwnie podatek od działalności gospodarczej jeszcze obniżono o 2 zł od kwoty z projektu uchwały.Pozostałe podatki zostały przegłosowane zgodnie z projektem uchwały.W tym również są podatki dla ZUK-u obniżone o połowę.Ze względu na fakt,że podatki dla ZUK-u mają wpływ na wysokość cen za wodę i ścieki w poprzednich latach stosowano taką praktykę że Rada Gminy w uchwale umarzała podatki dla ZUK-u/wiem o konsekwencjach z tego tytułu tj zmniejszenie subwencji ale należałoby… Czytaj więcej »

Rob
Gość
Rob

Uchwała która była na liście jako druga dot. sieci przedszkoli wynikała z kontroli prowadzonej przez NIK i jest wynikiem wskazanych nieprawidłowości w działalności Gminy i Wójta. NIK zapisał : „Ustalone nieprawidłowości: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Wójt Gminy nie przygotował projektu uchwały określającej sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obowiązek ustalenia przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Z wyjaśnień Wójta wynika, że dokonanie zmiany sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało zaplanowane na… Czytaj więcej »

Anonimowo
Gość
Anonimowo

Rob dziękuję ci za wysiłek i popis ,nie wiem czemu to miało służyć ,ale jak przeczytałeś sprawozdanie pokontrolne NIK większość to praca poprzednich władz

Anonimowo
Gość
Anonimowo

Dokąd to można oglądać się na poprzedników. Trzeba do przodu iść i korygować ich błędy, a jak się ktoś do tego nie nadaje to na trawkę. Więc nie na wójta, bo „po to kowal ma kleszcze…” a wójt pracowników.

Rob
Gość
Rob

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że została przygotowana JUŻ wcześniej tj we wrześniu ale została ODRZUCONA przez Wojewodę ze względu na błędne jej przypisanie jako prawo miejscowe. Widzę tu dwa problemy. Ustawowe obowiązki realizowane są przez Wójta (Gminę, „wójtowe szczypce”) dopiero po kontroli. Choć jak sam Wójt tłumaczy się przed kontrolą : „Z wyjaśnień Wójta wynika, że dokonanie zmiany sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało zaplanowane na przełom 2 0 1 5 /2 0 1 6 r., ale nie udało się zrealizować tego zamierzenia. Ponadto Wójt wyjaśnił: obecnie n i e z w ł o c z n i e… Czytaj więcej »

Rob
Gość
Rob

Dla mnie mieszkańca to Wójt reprezentuje swoich urzędników i nie mnie ich rozliczać. To Wójt bierze na siebie ciężar ich błędów. Takich sobie dobrał …