Sesja Rady Gminy 31 maja 2017 – nagrania wideo

Sesja odbędzie się w środę 31 maja 2017 o godz. 9.00 w Bibliotece Centrum Kultury przy ul. Częstochowskiej 66. Pozwoliłem sobie na zaznaczenie najciekawszych moim zdaniem punktów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy Piekoszów.
 4. Sprawozdanie Wójta na temat pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie.
 6. Informacja na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.
 7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok.
 8. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych za 2016 rok.
 9. Przedstawienie i ocena raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej gminy za 2016 rok.
 10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 11. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.
 12. Informacja biegłego rewidenta o wynikach badania sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – pobierz (pdf),
  2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów – pobierz (pdf),
  3) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów – pobierz (pdf), PLAN (pdf),
  4) zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – pobierz (pdf),
  5) uchylająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet zryczałtowanych przysługujących sołtysom – pobierz (pdf),
  6) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok – pobierz (pdf),
  7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2017-2030.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: BIP UG Piekoszów)

Komentarze

 1. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Wojtek

   Odpowiedz

 2. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 3. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: elek

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

 4. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: saskya

     Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

       • Napisane przez: lukasz

        Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Izydor

       Odpowiedz

       • Napisane przez: Paweł Arabasz

        Odpowiedz

        • Napisane przez: saskya

         Odpowiedz

         • Napisane przez: Izydor

          Odpowiedz

          • Napisane przez: Paweł Arabasz

          • Napisane przez: saskya

          • Napisane przez: ZZ

          • Napisane przez: Izydor

          • Napisane przez: czerepah

        • Napisane przez: Izydor

         Odpowiedz

       • Napisane przez: Izydor

        Odpowiedz

      • Napisane przez: Izydor

       Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Izydor

      Odpowiedz

 5. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 6. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Xxxx

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Anonim

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

    • Napisane przez: Rob

     Odpowiedz

 7. Napisane przez: Rob

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

 8. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: PB

     Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Rob

    Odpowiedz

 9. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: lukasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

  • Napisane przez: ZZ

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Anonim

   Odpowiedz

 10. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

 11. Napisane przez: Sławomir

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Anonim

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

    • Napisane przez: Marek

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Anonim

      Odpowiedz

    • Napisane przez: PB

     Odpowiedz

     • Napisane przez: saskya

      Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

     • Napisane przez: lukasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

       • Napisane przez: Anonim

        Odpowiedz

        • Napisane przez: PB

         Odpowiedz

         • Napisane przez: Paweł Arabasz

          Odpowiedz

      • Napisane przez: Paweł Arabasz

       Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 12. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Artur

   Odpowiedz

 13. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: ZZ

    Odpowiedz

    • Napisane przez: Anonim

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: Rob

       Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

      • Napisane przez: PB

       Odpowiedz

       • Napisane przez: ZZ

        Odpowiedz

        • Napisane przez: PB

         Odpowiedz

       • Napisane przez: saskya

        Odpowiedz

     • Napisane przez: ZZ

      Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Izydor

    Odpowiedz

    • Napisane przez: PB

     Odpowiedz

    • Napisane przez: Paweł Arabasz

     Odpowiedz

 14. Napisane przez: saskya

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

    • Napisane przez: saskya

     Odpowiedz

     • Napisane przez: PB

      Odpowiedz

   • Napisane przez: Marek

    Odpowiedz

  • Napisane przez: Paweł Arabasz

   Odpowiedz

 15. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

   • Napisane przez: saskya

    Odpowiedz

    • Napisane przez: lukasz

     Odpowiedz

     • Napisane przez: Paweł Arabasz

      Odpowiedz

      • Napisane przez: lukasz

       Odpowiedz

 16. Napisane przez: Anonim

  Odpowiedz

  • Napisane przez: Marek

   Odpowiedz

 17. Napisane przez: Paweł Arabasz

  Odpowiedz

  • Napisane przez: PB

   Odpowiedz

   • Napisane przez: Paweł Arabasz

    Odpowiedz

Odpowiedz na „Paweł ArabaszAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>