Sesja Rady Gminy 28 listopada 2019

XVII sesja Rady Gminy Piekoszów odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2019 o godz. 9:30 w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Piekoszów.
 4. Sprawozdanie Wójta na temat pracy w okresie między sesjami.
 5. Odczytanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piekoszów w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
 6. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
  projekt – pobierz (pdf)
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
  projekt – pobierz (pdf)
  uzasadnienie – pobierz (pdf)
  załącznik Nr 1- pobierz (pdf)
  załącznik Nr 2 –pobierz (pdf)
  załącznik Nr 3 – pobierz (pdf)
  załącznik Nr 4- pobierz (pdf)
  załącznik Nr 5 – pobierz (pdf)

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019 -2030
  projekt – pobierz (pdf)
  załącznik Nr 1 – pobierz (pdf)

  c) zmiany uchwały Nr LVI/381/2014 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  projekt – pobierz (pdf)d) zmieniająca uchwałę Nr V/18/2014 Rady Gminy Piekoszowów z dnia 29 grudnia 2014r. w  sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
  projekt – pobierz (pdf)

  e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów
  projekt – pobierz (pdf)
  załącznik Nr1 – pobierz (pdf)

  f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
  projekt – pobierz (pdf)

  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 523, położonej w Piekoszowie
  projekt – pobierz (pdf)

  h) zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2019 roku
  projekt – pobierz (pdf)

  i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Piekoszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie, wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
  projekt – pobierz (pdf)

 2. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: BIP UG Piekoszów)

30
Dodaj komentarz

avatar
8 Comment threads
22 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
30 Comment authors
HeniekPopKolejowaAleks.ZZ Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Marek
Gość
Marek

Pkt 5 porządku obrad”Odczytanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp z o.o.”. Tylko odczytanie a gdzie wyniki kontroli i kto ma ten protokół i ewentualne zalecenia pokontrolne przyjąć? Jak nie Rada to kto -krasnoludki?.To po ch….rę oni tam poszli.

Aleks.
Gość
Aleks.

Dlaczego protokół z kontroli w ZUK nie został dołączony do porządku obrad? Protokół ten stanowi informacją publiczną i powinien być ujawniony, społeczeństwu. Czy Komisja Rewizyjna Rady Gminy boi się kompromitacji?

Aleks.
Gość
Aleks.

Więc mamy kolejny wzrost kosztów utrzymania. Na sesji tej ma być podjęta uchwała miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,50 zł od jednego mieszkańca.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Rob
Gość
Rob

Stawki obecne zostały ustalone w marcu 2019 po zakończeniu przetargu i miały pokryć koszty. Teraz w uzasadnieniu do podwyżki dowiadujemy się że „Wzrost stawek opłaty spowodowany jest istotną podwyżką cen usług proponowanych przez oferentów..” Przecież to poprzednia ogłoszona w marcu stawka (znaczna podwyżka) była tak uzasadniana. Jaki jest możliwy wzrost kosztów i stawek opłat w trakcie obowiązywania zawartych wcześniej przetargów??? Z uzasadnienia dowiadujemy się, że wpłaty są niewystarczające „Przeprowadzona szacunkowa analiza kosztów wykazała, iż obowiązujące stawki opłat, wnoszone przez właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zatem konieczne jest podniesienie stawek opłat w celu realizacji zasady samofinansowania… Czytaj więcej »

xxx
Gość
xxx

niestety to fakt. firmy śmieciowe żerują na nas. zmowa…

Aleks.
Gość
Aleks.

XXX firmy wykorzystują nieudolność gmin. Ponadto w naszej gminie jest bardzo wiele gospodarstw domowych, które nie płacą za śmieci. A to już nie sprawa firm, tylko gminy.

Amelinum
Gość
Amelinum

Do czego to doprowadzi? Już podpowiadam – jeszcze zwiększy się grono niepłacących i dodatkowo pogorszy się jakość powietrza i środowiska – nieodebrane opony wyfruną przez komin lub zasilą glebę w lesie.

ZZ
Gość
ZZ

Na niepłacących trzeba znaleźć sposób – jak się żyje w społeczeństwie, to trzeba się dostosować. Za przekręty i „niepłacenie” wprowadzić wysokie kary i z tego opłacić urzędnika który się zajmie kontrolą. Palenie plastikiem można stwierdzić na podstawie sadzy z komina. Nie do końca się zgadzam z naszym systemem, ale jest demokracja i trzeba się dostosować, albo przeprowadzić (np. na ruską wioskę). Moim zdaniem stawka za segregowane śmieci powinna być stała i zależna od liczby mieszkańców, a za niesegregowane zależna od wielkości/ilości śmietników. Tak jest w Bawarii możesz zamówić śmietnik 40/60/80…litrów. Z zewnątrz są podobne, tylko dno mają na różnej wysokości.… Czytaj więcej »

mieszkaniec
Gość
mieszkaniec

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00zł na „Wykonanie i
montaż napisu Żłobek Gminy. Czy napis ten nie jest za bardzo drogi? W ostatnich latach gmina na żłobek wydała ogromne pieniądze. Koszty funkcjonowania tego żłobka są też duże.

Amelinum
Gość
Amelinum

Może ten napis ma być CERTYFIKOWANY jako bezpieczny dla dzieci i środowiska oraz przeciwdziałać ociepleniu klimatu. Jednym słowem PRZEKRĘT.

Aleks.
Gość
Aleks.

Coś mi się wydaje, że w tej kadencji wójta i rady gminy koszty i zadłużenie gminy wzrasta. W 2019 roku podejmowana była Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019r., w której obligacje o seriach: – G14 z datą wykupu nie później niż 20.06.2019r. w kwocie 1.250.000,00zł, – H14 z datą wykupu nie później niż 20.12.2019r. w kwocie 1.250.000,00zł, zostały przesunięte do wykupu w 2023 roku. Obligacje o serii: – I14 z datą wykupu nie później niż 20.12.2020r. w kwocie 1.400.00,00zł, zostaną przesunięte do wykupu w 2024 roku. Marża dla powyższych serii również była zmieniona z 2,00%… Czytaj więcej »

Aleks.
Gość
Aleks.

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł i przeznacza się ją na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie plan 1 333 500,00 złotych. W ostatnich latach znacznie wzrosły koszty BCK. Imprezy kosztują? W dziale 900, w rozdziale 90015 były już zaplanowane środki w kwocie 68.000 złotych na „Projekt oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Piekoszów 68 000,oo zł. Zwiększa się wydatki o kwotę łącznie 40.000,00 zł na realizację inwestycji „budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów”. W ostatnich latach gmina na oświetlenie uliczne wydała wiele milionów. Czy te cele są strategiczne dla gminy?… Czytaj więcej »

Pop
Gość
Pop

Tutaj by się przydała kontrola krzyżówkowa 🤔zrobiona przez PG ,UG, firmy,B?

Aleks.
Gość
Aleks.

Pojawiła się nowa pozycja w planie na:”Wykonanie dokumentacji projektowej przyszłego źródła ogrzewania dla kotłowni w szkole w ZPO w Piekoszowie (2019-2020)”- 73 000,00 złotych. Należy zaznaczyć, iż w roku 2014 gmina zaprojektowała, wykonała i uruchomiła System Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużnej niż przez okres 15 lat …….. – termomodernizacja ZPO Piekoszów za kwotę 6 095 696,40 złotych. Za inwestycję tą gmina płaci rocznie 406 379,76 złotych do roku 2030. Ponadto gmina płaci wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów 480 437,85 złotych w ratach-32 063,48 zł również… Czytaj więcej »

Lukasz
Gość
Lukasz

„Nie dluzej niz 15 lat” mozna wnioskowac ze po tych 15 latach ZPO w Piekoszowie bedzie podlaczone do nowego zrodla ogrzewania ktorym bedzie gaz

mieszkaniec
Gość
mieszkaniec

Lukasz czytaj ze zrozumieniem. Aleks pisze o marnotrawstwie i rozrzutności publicznymi pieniędzmi. A Ty wchodzisz w tyłek wójtowi i bredzisz o gazie.

Xyz
Gość
Xyz

Kupe pieniędzy wydane a jakość marna i z tego co wiem to jak są mrozy to w niektórtch segmentach jest bardzo zimno.

Aleks.
Gość
Aleks.

Zastanawiam się, dlaczego droga ta jest priorytetem? W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019 -2030 jest budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Piekoszów. Koszt inwestycji to 6 027 807,00 złotych. Okres realizacji 2016-2020. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest za droga. Więc wyjaśniam, drogi tam jeszcze nie ma trzeba wykupić grunt pod drogę, która ma być łącznikiem pomiędzy ulicą Przemysłową (tj. droga gminna, szutrowa z dziurami), a Częstochowską w Piekoszowie. Przy ul. Przemysłowej są trzy działki (w strefie przemysłowej), jedna z nich największa jest u… Czytaj więcej »

ZZ
Gość
ZZ

Mieszkam przy dziurawej drodze, ale uważam, że ta droga jest bardziej potrzebna gminie.
Może powstanie tam taka mała „strefa przemysłowa” ?

Amelinm
Gość
Amelinm

ZZ prędzej są tam grnty których wartośc wzrośnie jak będzie droga i KTOŚ na tym zarobi.

anonim
Gość
anonim

Proszę państwa oglądam sesje tragedia radny zapytuje się się gdzie będzie wykonana inwestycja oświetlenia na kwotę 40,000i nie dostaje odpowiedzi ,tajemnica,

Aleks.
Gość
Aleks.

ZZ co Ty za brednie piszesz. Przecież przy ul. Przemysłowej jest strefa przemysłowa i są tam trzy działki. Największa u zbiegu ulic Przemysłowej i Czarnowskiej (obok ZUK-u) zarośnięta chwastami od lat.
W mojej ocenie brak jest ekonomicznego uzasadnienia budowy drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786. Wójt nim wyda pieniądz społeczny, to powinien się dobrze zastanowić i kilka razy go obejrzeć nim go wyda.

ZZ
Gość
ZZ

Będzie połączenie strefy z wjazdem na S7 chyba?

anonim
Gość
anonim

Stojąc w kolejce do kasy w sklepie, słyszę rozmowy donośnie podwyżek cen za wywóz śmieci Wulgarnych epitetów pod adresem rady gminy które padały nie będę powtarzać .Słowa jednej pani dały mi duzo do przemyśleń, ponieważ mówi ze musi zapłacić za śmieci tyle za co by kupiła 2 tony węgla śmieci musi zapłacić ,ale nie kupi węgla bo ją nie stać, dom musi ogrzać czyli wniosek z tego taki ,że będzie palić tym co się da.

Aleks.
Gość
Aleks.

ZZ nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zapoznaj się z dokumentami i nie pisz głupot.

ZZ
Gość
ZZ

Jak to w błąd?
Piszę, że byłoby lepsze połączenie z węzłem S7 w Jaworzni.
Jak dla mnie byłoby to na rękę, bo teraz jeżdżę tą wąską drogą ze Szczukowic do Jaworzni wzdłuż S7.
Jeżeli mi ta opcja pasuje, to mogę chyba o tym napisać?

Aleks.
Gość
Aleks.

ZZ czy masz w tym jakiś interes? Od Szczukowic będziesz jechał ulicą wojewódzką do Piekoszowa ul. Czarnowską,potem skręcisz w lewo w ul. Przemysłową, a następnie skręcisz prawo w nowa ulicę (tj. nowy łącznik dróg wojewódzkich, gdzie na razie są tam pola i nieużytki), po czym będziesz musiał wyjechać w lewo (z drogi gminnej) w ulicę Częstochowską (droga wojewódzka) i przez tory i Jaworznię do drogi S 7. Jeżeli Ci pasuje taki skrót to życzę Ci powodzenia. Równie dobrze możesz jechać przez „Mulne dołki” i też dojedziesz. Z osiedla 40 -lecia do S 7 jest 5 km i ok. 300 m/400m,… Czytaj więcej »

Kolejowa
Gość
Kolejowa

ZZ to jest na usługach. Lepiej byście sprawdzili kto ma tam działki z RG? Może temu jest takie ciśnienie.

Heniek
Gość
Heniek

Czy jest prawdą, że ulice na osiedlu 40-lecia nie będą wykonane ponieważ zaginęły plany oświetlenia.