Zamknięty zostanie ponad półkilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 od ronda (koło kościoła) aż za skrzyżowanie z drogą na Łaziska.