Aktualizacja: Od 11.20.2021 woda jest już zdatna do spożycia. ——————– PPIS wydał dzisiaj zakaz spożywania i używania do celów spożywczych wody z ujęcia w Górkach Szczukowskich. Dotyczy to