Najbliższa sesja rady gminy zapowiada się dość ciekawie – w programie jest między innymi informacja na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych i stanu oświaty. Ciekawe, czy będzie można