W ubiegłych latach przed nadejściem zimy na stronie internetowej urzędu gminy była publikowana informacja dotycząca zimowego utrzymania gminnych dróg. Były na niej nazwiska osób odpowiedzialnych za odśnieżanie. W