Na razie zima w odwrocie i miejmy nadzieję, że już nie wróci. Gdyby jednak znowu sypnęło śniegiem – podaję numery telefonów osób odpowiedzialnych w gminie Piekoszów za zimowe