Oto wykaz terminów odbioru śmieci obowiązujący od 1 lipca 2013: