Dostałem ciekawy list od radnego Stanisława Świercza, który na ostatniej sesji rady gminy zadał wójtowi pytania, które padały w komentarzach na blogu. Dzięki temu potwierdzona została m.in. informacja