Wpisy na temat: uchwała

Wincentów-Zręby. Będziemy mieli nowe sołectwo w gminie?

30 listopada odbędzie się sesja rady gminy, podczas której radni będą głosowali nad uchwałą w sprawie utworzenia nowego sołectwa Wincentów-Zręby. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że sołectwo jest tworzone z inicjatywy mieszkańców. Niektórzy z mieszkańców mają jednak na ten temat inne zdanie.

Sąd unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie taryf cenowych za wodę i ścieki

17 grudnia w Sądzie Administracyjnym w Kielcach odbyła się kolejna rozprawa w sprawie skargi, którą złożył mieszkaniec naszej gminy na uchwałę rady gminy w sprawie taryf cenowych na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Sąd skargę uznał, uchylił uchwałę i nakazał gminie zwrot kosztów sądowych w wysokości 300 zł.

Dzisiaj nadzwyczajna sesja, w przyszłym tygodniu – zaprzysiężenie wójta

Dzisiaj odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy, podczas której będzie głosowana między innymi uchwała w sprawie zmian w budżecie, a także projekt uchwały w sprawie podatków. Początek o godzinie 12.00

20 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy. Ważą się losy dwóch szkół

Sesja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie. Radni zdecydują, czy zlikwidować dwa gimnazja w naszej gminie.

Radni obniżyli wynagrodzenie wójta – nagranie z głosowania imiennego

Podczas wczorajszej sesji rady gminy piekoszowscy radni nie udzielili absolutorium wójtowi a następnie zagłosowali nad obniżeniem jego wynagrodzenia do minimalnej kwoty. Głosowanie było imienne, jeden radny był przeciw, jeden się wstrzymał, a pozostali zagłosowali za.

Sesja rady gminy w Piekoszowie 29 maja – w skrócie

Sesja rady gminy zakończyła się dopiero godzinę temu. Mam sporo nagrań wideo, które postaram się jak najszybciej udostępnić na blogu. Jakie tematy były poruszane? Poniżej relacja w skrócie, szerzej napiszę później. Wicewójt przedstawił sytuację gminy i wdrażane oszczędności, pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych dość dokładnie opisała sytuację szkoły i kwestię zwolnień pracowników. Wicewójt potwierdził, że

Kilkanaście uchwał do kosza – czyli jak rada gminy Piekoszów stanowi prawo

Regionalna Izba Obrachunkowa, która sprawdza uchwały dotyczące spraw finansowych podejmowane przez rady gmin, zakwestionowała tylko w tym roku aż 4 uchwały przygotowane przez piekoszowskich radnych. Tym samym Piekoszów stał się „rekordzistą” na liście 22 unieważnionych przez RIO uchwał z całego województwa świętokrzyskiego. Jeszcze gorzej było w zeszłym roku – na 32 uchwały z całego województwa