Pismo w tej sprawie złożył do wojewody świętokrzyskiego radny Andrzej Borowski. O sprawie poinformował publicznie radnych podczas ostatniej sesji.