Na BIP-ie urzędu gminy pojawiło się nowe ogłoszenie na temat postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego w Górkach Szczukowskich zakładu zbierania,  magazynowania  i  przetwarzania  odpadów komunalnych