Ustawa o pracownikach samorządowych mówi jasno, że nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, a ogłoszenie o powinno znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej. Dlaczego więc wójt