1 listopada , jak co roku, w rejonie cmentarza w Piekoszowie będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Na całej długości drogi dojazdowej do cmentarza będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu.