Nadzwyczajna sesja Rady Gminy 29 maja 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów informuje, że w dniu  29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 1400 w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 66 odbędzie się XXII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Piekoszów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2019 rok”
4. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

5. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie  za 2019 rok

  • sprawozdanie  – pobierz (pdf)

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 roku

8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie za 2019 rok

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2020 -2030

3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 410/4, położoną  w Brynicy

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych działkami nr 1833/235, 1833/246 i 1833/247, położonych w obrębie ewidencyjnym Piekoszów

5) wniesienia aportu do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie

6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekoszów, na rok szkolny 2020/2021

7) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Micigózd

9) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

10) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

11) odmownego załatwienia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

10. Zakończenie obrad sesji.

(źródło: BIP UG Piekoszów)

12
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
7 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
MarekIzaGienekkasjaanonim Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Aleks.
Gość
Aleks.

CZY ODBYŁA SIĘ DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PIEKOSZÓW ZA 2019 ROK? Nie widziałem ogłoszeń.

Aleks.
Gość
Aleks.

Z Raportu o Stanie Gminy za 2019 roku wynika, że Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piekoszowie złożyła wniosek o pożyczkę na okres 15 lat z 30 % umorzeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dziedzinie Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi dla zadania „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” z wkładem własnym wynoszącym 5% wartości zadania oszacowanego na 30 mln zł netto. W tym miejscu nasuwa mi się wiele pytań… Czytaj więcej »

Aleks.
Gość
Aleks.

W mojej ocenie Raport o Stanie Gminy Piekoszów jest mało rzetelny. W tym raporcie jak i z roku 2018, brak jest wielu bardzo ważnych informacji o gminie. Co to za raport, gdzie brak jest informacji o budżecie gminy za 2019 rok. Jakie wpływy zakładał budżet na 2019 r. oraz wydatki w kwocie? Czy od założonych wpływów i wydatków doszło do odstępstw? Jakie są dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Ile wynosiła kwota wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Ile wydano na promocję gminy w 2019 r. w złotych? Na co, przeznaczono te pieniądze? Czy wydawano ogłoszenia, artykuły w prasie… Czytaj więcej »

Lila
Gość
Lila

Ja mam takie nie skromne pytanie, gdzie można się zapoznać z tymi raportami i że sprawozdaniem. W ubiegłym roku pani przewodnicząca mówiła że można było wcześniej składać zapytania na piśmie a teraz przepchnęli na sesji nadzwyczajnej i niby serdecznie zapraszała ale po co, skoro radny Huk zapytał o place zabaw i stwierdziła że za długo. Sesja się odbyła a mieszkańcy nie wiedzą cego dotyczyła i o to chodzi rządzącym.

Lukasz
Gość
Lukasz

Bo sie juz pogubilem to bedzie nowa oczyszczalnia czy modernizacja starej???

http://www.piekoszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=72&artykul=2939&akcja=artykul

Lila
Gość
Lila

Tak sprytnie jest wszystko ukrywane, że tego to sami radni nie wiedzą. Jest kredyt, który mieszkańcy będą spłacać przez 15 lat czyli 29 mln. plus VAT bo o tym się nie mówi. Czyli dotacja dla mieszkańców jak się patrzy. Posłowie zdjęcia zrobili sobie władzą, a brakło tych co będą spłacać. Niech lud się cieszy i płaci, bo kto jeśli nie my?

kasja
Gość
kasja

I przez 15 lat już nic innego nie będą mogli wybudować, bo z czego. A oczyszczalnia dla pozostałej części gminy?

anonim
Gość
anonim

BĘDZIE NOWA

gość
Gość
gość

Następne wciskanie „ciemnoty”. Tym razem z oczyszczalnią ścieków w Gminie, która nie jest w całości skanalizowana. Panie Wojtyszek i Krupka zadowolone z obietnicy danej już nie po raz pierwszy mieszkańcom Gminy. Przypomnę choćby komunikacja czterech linii które miały być uruchomione od 1 stycznia tego roku i co i nic. Ile jeszcze będzie tych niespełnionych obietnic.

Gienek
Gość
Gienek

Ale głupole z gminy we wszystko uwierzą, nic się nie nauczyli z poprzednich lat. Smutne to.

Iza
Gość
Iza

Ja troszkę z innej beczki,czy to jeszcze nie pora by pan wojt opublikował oświadczenia majątkowe swoje, pracownikow i rady chyba już najwyższa pora.no chyba że im bardzo nie na rękę podać oświadczenia przed wyborami,bo co nie którzy mogą być zaskoczeni.

Marek
Gość
Marek

Dotychczas oświadczenia majątkowe składane były każdego roku do 30 kwietnia.W tym roku ten termin wydłużono do 31 maja,a wynika to ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.Natomiast termin publikacji to niezwłocznie.Niespodzianek raczej nie powinno być.Nie pamiętam uchwały o podwyższeniu wynagrodzenia dla włodarza gminy,jedynie co to radni majstrowali przy uchwale dotyczącej swoich diet i tak się przejęli kryzysem i pandemią,że nawet jak będą nieobecni na komisjach i na sesji to i tak swoją dietę otrzymają.I to jest przykład troski o interes mieszkańców wszak oni też są mieszkańcami gminy.